اخبار سياسي اخبار سياسي .

اخبار سياسي

CFT در دستور كار هفته آينده مجلس

CFT در دستور كار هفته آينده مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته آينده بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم CFT و بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو را در دستور كار دارند. خبرگزاري ايسنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هفته آينده بررسي لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم CFT و بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو را در دستور كار دارند.
دستور كار نمايندگان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي طي هفته آينده به شرح زير است:
بررسي طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 كل كشور، بررسي لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مكانيزه فروش)، بررسي طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم، بررسي طرح اصلاح ماده (3) و الحاق يك ماده به قانون نحوه پيگيري تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مصوب (1394/03/05)، بررسي طرح معافيت وزارتخانه ها و موسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي، رد طرح دهياري ها.
بررسي طرح استفساريه ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بررسي طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست، بررسي طرح استفساريه بند (2) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم، بررسي لايحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور و بررسي لايحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدي آن، بررسي لايحه اهداف.
وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان، بررسي طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بررسي طرح اصلاح ماده (133) قانون ماليات هاي مستقيم، بررسي لايحه تشكيل وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و كار و تعاون، بررسي لايحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران، رد طرح استفساريه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي.
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بررسي طرح الزامات اجرايي توزيع و عرضه سوخت و CNG در كشور، بررسي طرح الحاق يك تبصره به ماده (98) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي طرح اصلاح جدول حوزه هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي و تعداد نمايندگان آنها، بررسي طرح حمايت از محيط بانان و جنگل بانان، بررسي الحاق يك تبصره به ماده (186) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي.
طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد عملكرد منابع و مصارف (دريافت‌ها و پرداخت‌ها) در قانون بودجه سال 1396 كل كشور (در اجراي بند(7) ماده (45) آيين ‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي) و بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر تشكيل كميسيون ويژه زنان، جوانان و خانواده.
گزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص بررسي عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي صندوق بازنشستگي كشوري، گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مبني بر رد تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان امور عشاير ايران، گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در خصوص چگونگي اجراي قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي و واردات محصولات كشاورزي و دامي با استفاده از ارز دولتي و تنظيم بازار.
گزارش كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت كشت و صنعت كارون و طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن و انتخاب دو نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌ و كار.


برچسب: اخبار سياسي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۴۸:۰۴ توسط:fluflodricu موضوع: نظرات (0)